Caawi Walaalah kale

  • Ka noqon xubin ka tirsan dadka walalaah ah ee halka aad ku nooshahay ku dhow!

  • Casharada nolosha ka baro halkan kadib bar walaalah  kale!

  • Baro sidii qof kale aad u badbaadin laheyd!

Location
Share