Wax barashada ku saabsan Kitaabka Quduuska

Akhriska ku salaysan Kitaabka Quduuska ah waa barnaamij la dhiirigeliyay akhris-qoraalka aasaasiga ah iyo sidoo kale akhrinta Kitaabka Qudduuska ah gaar ahaan carruurta ku jirta wejiyada aasaasiga ah ee waxbarashada in kastoo agab akhris-qoritaan iyo wax-akhris-Kitaaka Quduuska ah ku salaysan yahay.

Ujeedooyinka ugu waaweyn ee barnaamijkan waa in la bara:-

1. Carruurta, dhalinyarada, iyo dadka waaweyn Ciise Masiix iyada oo loo marayo erayga Ilaah ee beddelaya nolosha.

2. Tababarida shaqsiyaadka iyo kooxaha xirfadaha aasaasiga ah ee wax-akhris taasoo u horseedi doonta inay horumariyaan noloshooda.

3. Horumarinta xirfadaha aasaasiga ah ee akhriska iyo qoraalka.

Share